top of page

Verksamhetsarkitekt/IT-arkitekt

En verksamhetsarkitekt hjälper till att skapa en struktur och ordning kring era processer.

Med en arkitekt före och under projektet får ni hjälp att hitta den bästa lösningen för just ert företag.


Våra arkitekter har lång erfarenhet av stora affärssystemprojekt med stora integrationsbehov till gamla och nya system.

Kontakta oss för mer information
bottom of page