top of page

Projektledning

Vi erbjuder seniora projektledare som hjälper ert företag att uppfylla era mål.


Våra projektledare har gedigen kompetens från stora och komplexa projekt i olika branscher. De förstår vad som är nödvändigt och vad som fungerar i praktiken. Fokus kan direkt läggas på att leda projektet framåt så effektivt som möjligt

Vi kan erbjuda erfarna projektledare och andra nyckelroller i kundens projekt och är beredda att ta ett helhetsansvar för genomförandet av kundens projekt.


Vi utgår från att kunden kan sina affärstjänster och sin verksamhet bra och samarbetar därför alltid tätt med kunden. Vi strävar efter att alltid involvera kundens nyckelpersoner i projekten och när verksamheten tillåter då gärna i centrala roller.


Exempel på områden inom vilka vi kan erbjuda tjänster är:

• Förstudier och lönsamhetsanalyser

• Upphandling och outsourcing

• Projektstart, team building och kickoff

• Projektplanering

• Projektassistans

• Riskanalyser

• Testplanering och testledning

• Kvalitetsplanering och kvalitetsledning

• Kvalitetsgranskning och projektrevisioner

• Projektstängning

Kontakta oss för mer information
bottom of page