top of page

IT-test

Test

Att börja testa nära inpå produktionsläggning, eller ännu värre, när lösningen redan är produktionslagd är dyrt.


Med våra testare hjälper vi verksamheten att metodiskt och strukturerat gå igenom alla era testfall.


Vi erbjuder testare för

  • Affärssystem (D365FO)

  • Integrationer

  • Web

  • Automattest


Test av prenumerationstjänster

Allt fler system går över till prenumerationstjänster där uppgraderingar sker med automatik. Det är ett omfattande arbete att hantera alla förändringar, i synnerhet för företag som har mycket anpassad kod. Vi hjälper din organisation att utföra regressionstester för att säkerställa att inget går förlorat i samband med uppgraderingen.Kontakta oss för mer information
bottom of page